RECRUITMENT

proces vyhledání a získání vhodných uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa, jak z vnějších, tak z vnitřních zdrojů organizace dle požadovaných kompetencí.

Technika:
Inzerce na vybraných pracovních serverech, selekce došlých přihlášek, motivačních dopisů, životopisů, psychodiagnostika – vedení rozhovorů, vyhodnocení testů schopností a dovedností k ověření pracovní způsobilosti a osobnostní charakteristiky pro dané pracovní místo.

 

AC -Assessment centre

diagnosticko-výcvikový program : skupinový formální postup

  • výběrového řízení

  • vzdělávání, výcvik zaměstnanců

  • hodnocení zaměstnanců

Technika:
Hodnocení - diagnostika prezentovaných schopností jednotlivců na základě sebeprezentace dovedností a znalostí prokázaných při řešení simulačních úloh pracovní problematiky včetně emoční inteligence. Součástí AC jsou testy dovedností a znalostí, rozhovory a případové studie, skupinové metody.

 

Development center

rozvojový program na principu AC. Program je zaměřený na silné a slabé stránky zaměstnanců. Slouží k vytvoření plánů osobního rozvoje, ke zlepšení pracovních výkonů a k nasměrování pracovní kariéry.
Na rozdíl od AC, která zkoumají současné schopnosti, jsou DC zaměřená na perspektivu a schopnosti, které je možné v budoucnosti využít.

Technika:
Se shoduje s realizací AC . Na závěr je každému účastníkovi předána zpětné vazba na základě jeho prokázaných znalostí a schopností.

 

Outplacement

pomoc pracovníkovi, který je propuštěný z důvodu nadbytečnosti, s hledáním pracovního uplatnění na trhu práce.

Technika:
Individuální poradenství k sestavení životopisu, psaní motivačních dopisů, příprava k absolvování výběrového řízení a rekvalifikace, poučení o povinnostech k úřadu práce pro získání finanční podpory.

 

Tým audit – AT

AT umožňuje organizacím vyhodnocovat již existující pracovní týmy a určovat optimální složení nových pracovních skupin. Poskytuje informace o současných nedostatcích a silných stránkách členů týmů ve vztahu k pracovním pozicím, které zastávají. Porovnává vhodnost a užitečnost každého jednotlivce a jeho role v týmu.

Technika:
a)Vyplnění dotazníků a následné zadaní do softwarového programu společnosti Thomas International, prezentace a předání zpětné vazby
b) Prezentace Belbinových týmových rolí, kdy si každý účastník zvolí svou roli sám a zařadí se do skupiny . Vedení skupinové diskuse.